ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์10 มี.ค. 2559 06:50โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมอบนโยบายและติดตามการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  นอกจากนี้โรงเรียนบ้านปากกางและโรงเรียนบ้านบ่อได้นำเสนอแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments