ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์6 ก.ค. 2559 01:50โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการบริหารจัดการศึกษา ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  นอกจากนี้ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2559  โดยเน้นย้ำผู้มีสิทธิไปออกเสียงทุกคนและขอให้ทุกโรงเรียนร่วมรณรงค์การออกไปใช้สิทธิของผู้ปกครองนักเรียน

Comments