ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์22 พ.ย. 2559 19:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 ปี 2559 , โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ปี 2559 และโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 

Comments