ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์12 เม.ย. 2560 01:58โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET สูงกว่าระดับชาติ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้, มอบเกียรติบัตรให้แก่ ด.ช.วีรภัฏ วิญญาวงศ์ นักเรียน ร.ร.เทพนารี ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559 ได้ 100 คะแนนเต็ม และมอบเกียรติบัตรให้แก่ นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม ผอ.ร.ร.บ้านเหล่า เป็นโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2559  ในวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments