ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาพื้นที่ อ.สูงเม่น อ.เด่นชัย และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ครั้งที่ 3/2564

โพสต์19 ก.ค. 2564 23:16โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาพื้นที่ อ.สูงเม่น อ.เด่นชัย และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ครั้งที่ 3/2564 และพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สพป.แพร่ เขต 2 กับวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 อ.สูงเม่น 

Comments