ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์10 มิ.ย. 2563 01:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ. ณ สพป.แพร่ เขต 1

Comments