ประชุม ผอ.สพป. และ รอง ผอ.สพป.ทั่วประเทศ

โพสต์23 ก.ย. 2560 00:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมการประชุมสัมนา ผอ.สพป.และรอง ผอ.พป. ทั่วประเทศ ในวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 1,157 ราย. และเป็นตัวแทน สพป.แพร่ เขต 2 รับโล่รางวัลเขตที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.3 เป็นลำดับที่ 8 ของประเทศ
Comments