ประชุม ผอ.สถานศึกษา สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์11 เม.ย. 2559 01:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 สูงกว่าระดับชาติ, มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้เต็ม 100 คะแนน นอกจากนี้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มี Best Practice กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ในวันที่ 11 เมษายน 2559  ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments