ประชุม PLC บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล

โพสต์12 มี.ค. 2562 00:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุม PLC บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนางานบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ  ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments