ประชุม PLC การบริหารจัดการและการกำกับติดตามงบประมาณ

โพสต์1 ส.ค. 2561 00:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุม PLC เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการกำกับติดตามงบประมาณ ของ สพป.แพร่ เขต 2   ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2

Comments