ประชุมปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลโปรแกรมระบบข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

โพสต์16 ก.ย. 2563 21:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 17 กันยายน 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้ ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลโปรแกรมระบบข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 อ.สูงเม่น

Comments