ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

โพสต์29 พ.ค. 2562 21:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของบุคลากรสถานศึกษาในอำเภอเด่นชัย  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง ICT ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments