ประชุมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์11 มิ.ย. 2561 20:23โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมการพัฒนาจริยคุณ การขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.แพร่ เขต 2  ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  โดยมี นายสานิตย์ โลหะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธาน

Comments