ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่ายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับภาคและจังหวัด

โพสต์1 ก.ย. 2564 21:10โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ กันยายน 2564 นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่ายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับภาคและจังหวัด ผ่าน Google Meet จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments