ประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

โพสต์5 ก.ค. 2560 20:17โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2
Comments