ประชุมเรื่องการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต"

โพสต์14 ก.ย. 2560 01:29โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเรื่องการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  และติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากรในสังกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560  ณ ห้องกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2
Comments