ประชุมโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์5 มี.ค. 2561 01:02โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาทบทวนข้อมูลโรงเรียนหลักและข้อมูลโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ครั้งที่ 1/2561   ในวันที่ 5 มีนาคม  2561   ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments