ประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม

โพสต์30 พ.ค. 2562 20:59โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 

Comments