ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์26 มิ.ย. 2560 21:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  โดยในโอกาสนี้ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มาพบปะกับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา

Comments