ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์17 ส.ค. 2561 00:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  โดยมีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมระหว่าง สพป.แพร่ เขต 2และโรงเรียนในสังกัด และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา “โครงการรักษ์ภาษาไทย” , มอบวุฒิบัตรให้กับข้าราชการครูที่ผ่านการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยและหลักสูตรพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หลังจากนั้น นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด จำนวน 2 ทุน  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนยพัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2
Comments