ประชุมสภากาแฟ

โพสต์31 ส.ค. 2559 19:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสภากาแฟ เพื่อติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ   เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments