ประชุมสภากาแฟ

โพสต์1 พ.ย. 2559 20:58โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ประชุมสภากาแฟ ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการจัดผังอาคาร สพป.แพร่ เขต 2 แห่งใหม่  ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments