ประชุมสภากาแฟ

โพสต์10 เม.ย. 2561 21:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมประชุมสภากาแฟ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในจังหวัดแพร่ โดยในเดือนเมษายน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพ   ในวันที่ 11 เมษายน 2561  ณ สำนักงาน กศน.แพร่   อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

Comments