ประชุมสภากาแฟจังหวัดแพร่

โพสต์26 ต.ค. 2558 19:41โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดแพร่  ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558  ณ ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Comments