ประชุมสภากาแฟ สพปแพร่ เขต2

โพสต์28 ธ.ค. 2559 23:38โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสภากาแฟ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงาน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2
Comments