ประชุมศึกษานิเทศก์

โพสต์17 มี.ค. 2559 02:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสานิตย์ โลหะ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะศึกษานิเทศก์เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ในวันที่ 17 มีนาคม 2559  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2

Comments