ประชุมศึกษานิเทศก์

โพสต์19 เม.ย. 2559 01:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 เพื่อวางแผนการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติ ประจำปี 2559   ในวันที่ 18 เมษายน 2559   ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments