ประชุมเตรียมการนำเสนอผลการดำเนินงาน

โพสต์5 ม.ค. 2559 01:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในวันที่ 5 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2
Comments