ประชุมเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

โพสต์17 ต.ค. 2561 21:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมประชุมเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/ 2561 (ในระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  : เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 18  ตุลาคม 2561


Comments