ประชุมเตรียมความพร้อม

โพสต์3 พ.ย. 2558 20:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

คณะครูและคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสุจริตของ ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนองานในส่วนกลางของโรงเรียนต้นแบบสุจริตตามโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  เมื่อวันที่ 26ตุลาคม 2558  ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร

Comments