ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA

โพสต์29 ต.ค. 2560 21:34โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)   ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments