ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

โพสต์29 เม.ย. 2561 21:27โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments