ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ

โพสต์6 ก.ย. 2559 21:23โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ในวันที่ 7 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments