ประชุมเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพป.

โพสต์26 เม.ย. 2561 02:35โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพป. ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพป. (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี. เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมลานฮักลอง สพป.แพร่ เขต 2

Comments