ประชุมเตรียมทดสอบ Pre O-NET

โพสต์4 ธ.ค. 2558 00:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเพื่อให้แนวทางในการประเมินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน การทดสอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

Comments