ประชุมทางไกล (Conference)

โพสต์4 มี.ค. 2561 20:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส  สินมณี  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  รับฟังและร่วมประชุมทางไกล (Conference) เพื่อชี้แจงการสำรวจความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 5 มีนาคม  2561  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments