ประชุมทางไกล “การบริหารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต”

โพสต์19 ม.ค. 2561 00:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2561 01:54 ]

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป. แพร่ เขต 2  พร้อมด้วยคณะบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนร่วมประชุมทางไกล “การบริหารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต”   ในวันที่ 19 มกราคม 2561  โดยโรงเรียนในเขตอำเภอสูงเม่น-อำเภอเด่นชัย ประชุม ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 อำเภอสูงเม่น และ โรงเรียนในเขตอำเภอลอง-อำเภอวังชิ้น ประชุม ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 อำเภอลอง  

Comments