ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

โพสต์29 ธ.ค. 2560 05:50โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้บริหารสถานศึกษา อ.สูงเม่น และ อ.เด่นชัย ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference จาก สพฐ.โดยมีนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งมีผู้ประชุมทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 52,355 คน  ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments