ประชุมทางไกลเรื่องการเลื่อนเงินเดือน

โพสต์7 ก.พ. 2562 19:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผอ.สพป.,รอง ผอ.สพป.,ศึกษานิเทศก์,ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดย สพป.แพร่ เขต 2 จัดให้มีการประชุม ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 อ.สูงเม่น และ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 อ.ลอง จ.แพร่

Comments