ประชุมทางไกลทบทวนการใช้โปรแกรม Thai school lunch

โพสต์17 ก.ค. 2561 21:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 , นายคำรณ กิ่งแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai school lunch  ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments