ประชุมทางไกล Video Conference ชี้แจงการรายงานการจัดสรรเงินกู้ผ่านระบบ Application โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

โพสต์5 ก.ย. 2564 21:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประชุมทางไกล Video Conference ชี้แจงการรายงานการจัดสรรเงินกู้ผ่านระบบ Application โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments