ประชุมทบทวนแผนออนไลน์และตารางวิถี ครั้งที่ 2

โพสต์26 พ.ค. 2561 01:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมทบทวนแผนออนไลน์และตารางวิถี ครั้งที่ 2 โครงการขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้านนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชการ สพป.แพร่ เขต 2  โดยมี ดร.วิริยะ เอกวรายุ ผอ.ร.ร.บ้านดอนมูล เป็นวิทยากร

Comments