ประชุมทบทวนแผนออนไลน์และตรวจสอบตารางวิถี

โพสต์8 พ.ค. 2561 20:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมทบทวนแผนออนไลน์และตรวจสอบตารางวิถี เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำแผนจิตศึกษาและแผนบูรณาการ PBL ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments