ประชุมตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์13 มี.ค. 2560 20:48โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560  ครั้งที่ 1/2560  ในวันที่ 14 มีนาคม 2560   ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2   

Comments