ประชุม Video Conference

โพสต์14 ก.ค. 2560 00:49โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นำคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมประชุม Video Conference เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้าร่วมรับการพัฒนา ร่วมกับ สพฐ.  ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments