ประชุมวางแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา (PLC) และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โพสต์11 มิ.ย. 2563 21:38โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา (PLC) และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments