ประชุมวางแผนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563

โพสต์7 ส.ค. 2563 01:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป. แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมวางแผนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม อำเภอสูงเม่น 

Comments