ประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์3 พ.ค. 2562 00:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและประธานกลุ่มโรงเรียน เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments