ประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เพื่อแจ้งข้อราชการและชี้แจงแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานของ สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์23 ส.ค. 2563 21:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เพื่อแจ้งข้อราชการและชี้แจงแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานของ สพป.แพร่ เขต 2 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments