ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

โพสต์4 ธ.ค. 2558 01:03โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสมบุญ รอบเมือง ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

Comments